Tá hviezdička na tootoch je ako srdiečko na tweetoch? I am lost.

Z mŕtveho slovenského Twitteru, sme sa presunuli na neživý slovenský Mastodon. Uvidíme :Dd

Mastodon

Mastodon je sociálna sieť založená na otvorených webových protokoloch a na slobodnom softvéri. Je decentralizovaná, podobne ako email.