Predsa volebnej komisie Richard Jánoš odovzdal Mazurekovi dekrét, ktorý si preberajú zvolení krajskí poslanci. Splnil si povinnosť a tým to skončilo...

Mastodon

Mastodon je sociálna sieť založená na otvorených webových protokoloch a na slobodnom softvéri. Je decentralizovaná, podobne ako email.