Následuj

Zem&Vek v najnovšom čísle vyjadrilo nesúhlas zo zastropovaním veku odchodu do dôchodku. Hovoria, že seniori sa viac môžu uplatniť v práci ako sedieť doma a užívať dôchodok.

Lenže podľa nás si seniori zaslužia oddych, aj dôstojný, pokojný život v jednom. Nieje správne aby človek drel až do smrti.

Preto podporujeme iniciatívu občianského združenia OZ Kovo. Nechať naších rodičov a starých rodičov drieť až do posledného je bezcitné, a pomáha to iba tým najväčším, a najneférovejším kapitalistom.

· · Web · 0 · 0 · 0
Prihlás sa pre zapojenie do diskusie
Mastodon

Mastodon je sociálna sieť založená na otvorených webových protokoloch a na slobodnom softvéri. Je decentralizovaná, podobne ako email.