Následuj

GitHub: MIPI I3C Slave

MIPI I3C Basic v1.0 communication Slave source code in Verilog with BSD license to support use in sensors and other devices.

Src: github.com/NXP/i3c-slave-desig

Prihlás sa pre zapojenie do diskusie
Mastodon

Mastodon je sociálna sieť založená na otvorených webových protokoloch a na slobodnom softvéri. Je decentralizovaná, podobne ako email.