Mastodon

Mastodon je sociálna sieť založená na otvorených webových protokoloch a na slobodnom softvéri. Je decentralizovaná, podobne ako email.