V rámci registrácie súhlasíš, že sa budeš riadiť pravidlami tejto instancie, a taktiež našími prevoznými podmienkami.

alebo
Prihlás sa
Mastodon

Mastodon Mastodon hostovaný na mastodon.sk

mastodon.sk je jeden server v sieti

Domov pre 33 užívateľov
Ktorí napísali 25 644 statusy

Čo je Mastodon?

Mastodon je sociálna sieť založená na otvorených webových protokoloch. Jej zrojový kód je otvorený a je decentralizovaná podobne ako email.

Správcom je:

Vytvorený pre reálnu konverzáciu
S 500 znakmi a podporou pre varovania pri obrázkoch a videách sa môžeš vyjadriť tak ako budeš chcieť.
Si človek, nie produkt
Mastodon nie je komerčná sieť. Žiadne reklamy, žiadne dolovanie dát, žiadne múry. Žiadna centrálna autorita.
Stále v dosahu
Viacero aplikácií pre iOS, Android a iné platformy, ktoré ti vďaka jednoduchému API ekosystému dovoľujú byť online so svojimi priateľmi kdekoľvek.
Ľudskejší prístup
Poučený z chýb iných sociálnych sietí, Mastodon sa snaží bojovať s nekalým používaním siete vytváraním etických možností.